Diferente pentru problema/asmax intre reviziile #5 si #4

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restrictii
* $1 ≤ N ≤ 16.000$
* $-1000 ≤ V{~i~} ≤ 1000$
* $-1000 ≤ V~i~ ≤ 1000$
* Varfurile sunt numerotate cu numere distincte intre 1 si $N$
h2. Exemplu
table{example}. |_. asmax.in |_. asmax.out |
|asmax.in |asmax.out |
|5 |4 |
|-1 1 3 1 -1 | |

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.