Diferente pentru problema/arbciclu intre reviziile #7 si #13

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

==Include(page="template/taskheader" task_id="arbciclu")==
==Include(page="template/raw")==
 
Un arbore de cicluri este un graf neorientat care are una din urmatoarele proprietati:
* este un ciclu de lungime $K$ ({$K ≥ 3$})
* este un graf obtinut prin atasarea unui ciclu $C$ de lungime $K$ ({$K ≥ 3$}) la o muchie dintr-un arbore de cicluri $CT$
Atasarea unui ciclu la o muchie dintr-un graf inseamna inlocuirea unei muchii din ciclu cu o muchie din graf (si de asemenea inlocuirea celor doua noduri ale muchiei din ciclu cu cele doua noduri ale muchiei din graf).
!http://www.infoarena.ro/task/arbciclu?action=download&file=arbcic.jpg!  
!problema/arbciclu?arbciclu.jpg!  
Dandu-se mai multe grafuri sa se determine pentru fiecare daca este un arbore de cicluri.
h2. Date de Intrare
h2. Date de intrare
Prima linie a fisierului de intrare $arbciclu.in$ contine un numar natural $T$, reprezentand numarul de grafuri care se dau. Pentru fiecare graf dat, prima linie va contine doua numere naturale: $N$ si $M$. $N$ este numarul de noduri din graf si $M$ este numarul de muchii. Urmatoarele $M$ linii vor contine cate doua numere intregi $A$ si $B$, cu semnificatia ca exista o muchie intre nodul $A$ si nodul $B$. Nodurile din graf sunt numerotate cu numere de la $1$ la $N$.
h2. Date de Iesire
h2. Date de iesire
Pentru fiecare graf, in ordinea data in fisierul de intrare, se va afisa in fisierul $arbciclu.out$ sirul $YES$ daca graful este un arbore de cicluri, sau $NO$ in caz contrar.
YES |
==Include(page="template/taskfooter" task_id="arbciclu")==
 
 
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
1323