Diferente pentru problema/ar intre reviziile #4 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Ca să-şi petreacă timpul într-un mod plăcut, Hetty a decis să deschidă cartea de matematică şi să-şi aleagă o problemă la care să se gândească în timp ce face curăţenie prin casă. În carte a găsit următoarea cerinţă:
Se dă un graf neorientat cu $N$ noduri şi $M$ muchii, care are proprietatea de a fi aproape $R-regulat$, unde $R$ este un număr natural dat. Un graf este aproape $q-regulat$ dacă gradul oricărui nod $x$ (numărul de noduri cu care se învecinează $x$) este fie $q$, fie $q-1$. Se cere să se determine dacă este posibil să se elimine o submulţime de muchii din graful iniţial, astfel încât graful rezultat prin eliminarea acestor muchii să fie aproape $(R-1)$ regulat. În cazul în care acest lucru este posibil, se cere să se determine şi submulţimea de muchii care trebuie eliminate.
Se dă un graf neorientat cu $N$ noduri şi $M$ muchii, care are proprietatea de a fi $aproape R-regulat$, unde $R$ este un număr natural dat. Un graf este $aproape q-regulat$ dacă gradul oricărui nod $x$ (numărul de noduri cu care se învecinează $x$) este fie $q$, fie $q-1$. Se cere să se determine dacă este posibil să se elimine o submulţime de muchii din graful iniţial, astfel încât graful rezultat prin eliminarea acestor muchii să fie $aproape (R-1)-regulat$. În cazul în care acest lucru este posibil, se cere să se determine şi submulţimea de muchii care trebuie eliminate.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $ar.in$ conţine pe prima linie numerele naturale $N$, $M$ şi $R$, reprezentând numărul de noduri, numărul de muchii, respectiv faptul că graful dat este aproape $R-regulat$. Pe următoarele $M$ linii se vor afla $M$ perechi de numere $x$ şi $y$, semnificând existenţa unei muchii între nodurile $x$ şi $y$.
Fişierul de intrare $ar.in$ conţine pe prima linie numerele naturale $N$, $M$ şi $R$, reprezentând numărul de noduri, numărul de muchii, respectiv faptul că graful dat este $aproape R-regulat$. Pe următoarele $M$ linii se vor afla $M$ perechi de numere $x$ şi $y$, semnificând existenţa unei muchii între nodurile $x$ şi $y$.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $ar.out$ se va afişa, pe prima linie, numărul natural $K$. Acesta are valoarea $-1$ în cazul în care graful iniţial nu poate fi transformat într-unul aproape $(R-1)$-regulat eliminând o submulţime de muchii. În caz contrar, $K$ reprezintă numărul de muchii eliminate, iar pe următoarele $K$ linii se vor afişa $K$ perechi de numere $x$ şi $y$, fiecare reprezentând faptul că muchia dintre nodurile $x$ şi $y$ din graful iniţial a fost eliminată.
În fişierul de ieşire $ar.out$ se va afişa, pe prima linie, numărul natural $K$. Acesta are valoarea $-1$ în cazul în care graful iniţial nu poate fi transformat într-unul $aproape (R-1)-regulat$ eliminând o submulţime de muchii. În caz contrar, $K$ reprezintă numărul de muchii eliminate, iar pe următoarele $K$ linii se vor afişa $K$ perechi de numere $x$ şi $y$, fiecare reprezentând faptul că muchia dintre nodurile $x$ şi $y$ din graful iniţial a fost eliminată.
h2. Restricţii

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.