Diferente pentru problema/antocod intre reviziile #6 si #19

Diferente intre titluri:

antocod
Antocod

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="antocod") ==
Antonia este o fetiţă hiperactivă. Pentru a-şi ţine fiica ocupată, Antonela , mama Antoniei, i-a oferit acesteia un cifru format din $n$ căsuţe şi o listă cu $m$ numere pe care le poate introduce in căsuţe (un număr poate fi introdus în mai multe căsuţe).
Antonia este o fetiţă hiperactivă. Pentru a-şi ţine fiica ocupată, Antonela, mama Antoniei, i-a oferit acesteia un cifru format din $N$ căsuţe şi o listă cu $M$ numere *distincte* pe care le poate introduce în căsuţe (un număr poate fi introdus în mai multe căsuţe). Pentru o configuraţie a cifrului Antonela a numit $antocod$ numărul format prin *înmultirea numerelor din cele $N$ căsuţe* care intră în alcătuirea cifrului.
Pentru o configuraţie a cifrului Antonela a numit $antocod$ numărul format din înmultirea celor $n$ numere care intra in alcătuirea codului şi i-a cerut fiicei sale să determine suma antocodurilor tuturor configuraţiilor posibile, modulo $666 013$. Pentru că este prea ocupată să îi preagătească aniversarea fiicei sale, nu are timp sa facă calculele aşa că vă roagă pe voi să îi spuneţi răspunsul pentru a putea verifica dacă fiica sa a raspuns corect.
Antonela i-a cerut fiicei sale să determine *suma antocodurilor tuturor configuraţiilor posibile*, modulo $666013$. Pentru că este prea ocupată să îi preagătească aniversarea fiicei sale, nu are timp sa facă calculele aşa că vă roagă pe voi să îi spuneţi răspunsul pentru a putea verifica dacă fiica sa a răspuns corect.
 
Două configuraţii $V1$ şi $V2$ ale cifrului se consideră diferite dacă există cel puţin o căsuţă $i (1 ≤ i ≤ N)$, pentru care $V1[i] != V2[i]$.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $antocod.in$ conţine pe prima linie un numar natural reprezentând numărul de teste. Pentru fiecare test, pe prima linie se vor găsi doua numere naturale $n$ şi $m$ cu semnificaţia din enunţ, iar pe următoarea linie $m$ numere naturale reprezentând numerele ce se pot regăsi în căsuţele cifrului.
Fişierul de intrare $antocod.in$ conţine pe prima linie se vor găsi două numere naturale $N$ şi $M$ cu semnificaţia din enunţ, iar pe următoarea linie $M$ numere naturale reprezentând numerele ce se pot regăsi în căsuţele cifrului.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $antocod.out$ se vor găsi $T$ linii, pe fiecare linie $i$ aflându-se un numar natural, răspunsul la întrebarea $i$.
În fişierul de ieşire $antocod.out$ se va găsi un singur număr natural, reprezentând răspunsul întrebării puse de Antonela, modulo $666013$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 10^9^$
* $1 ≤ M ≤ 10^5^$
* $1 ≤ X ≤ 10^9^, unde X este un număr din lista pe care Antonela i-a oferit-o Antoniei.$
* $Cele M numere sunt distincte două câte două.$
h2. Exemplu
table(example). |_. antocod.in |_. antocod.out |
| This is some
  text writte
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 2 3
2 3 1
| 36
|
h3. Explicaţie
...
Avem configuraţiile:
$(2, 2)$, având un total de $4$;
$(2, 3), (2, 1), (3, 2), (1, 2)$, având un total de $16$;
$(3, 3), (3, 1), (1, 3), (1, 1)$, având un total de $16$.
 
În total, vom avea: $4 + 16 + 16 = 36$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="antocod") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
10107