Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2012-04-13 22:42:23.
Revizia anterioară   Revizia următoare  

 

Fişierul intrare/ieşire:amedie.in, amedie.outSursăONI 2012 - clasa a 10-a
AutorAndrei CiocanAdăugată deSchumiDumitru Andrei Georgian Schumi
Timp execuţie pe test0.5 secLimită de memorie24576 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Amedie

Pentru o matrice A cu n linii şi m coloane, ce conţine numere naturale, se defineşte amedia matricei A ca fiind valoarea situată la mijlocul şirului ordonat crescător format din toate elementele matricei A, dacă numărul de elemente din acest şir este impar, respectiv cea mai mică valoare dintre cele două valori situate la mijloc, dacă numărul de elemente din acest şir este par.
Se definesc trei tipuri de operaţii ce pot fi aplicate matricei A:
-operaţia de tip 1, notată cu L x, ce constă în eliminarea liniei cu indicele x din matrice;
-operaţia de tip 2, notată cu C y, ce constă în eliminarea coloanei cu indicele y din matrice;
-operaţia de tip 3, notată cu $Q$, ce are ca rezultat determinarea valorii amediei matricei.
Ami este pasionată de matematică şi trebuie să rezolve următoarea problemă: pentru o matrice A asupra căreia se aplică un şir de astfel de operaţii, să se stabilească răspunsurile la toate operaţiile de tip 3.

Cerinta

Scrieţi un program care determină valorile obţinute în urma efectuării operaţiilor de tip 3 din şirul de operaţii aplicate matricei A.

Date de intrare

Fişierul de intrare amedie.in conţine pe prima linie trei numere naturale n, m şi q despărţite prin câte un spaţiu, ce reprezintă, în ordine, numărul de linii din matricea A, numărul de coloane din matricea A şi numărul de operaţii ce se aplică matricei A. Pe fiecare dintre următoarele n linii din fişier se află câte m numere naturale, separate prin câte un spaţiu, ce reprezintă, în ordine, elementele aflate pe liniile matricei A. Fiecare dintre următoarele q linii din fişier conţine un şir de caractere ce reprezintă o operaţie ce se va aplica matricei A.

Date de ieşire

În fişierul de ieşire amedie.out va conţine valorile obţinute, în ordine, la toate operaţiile Q din şirul de operaţii aplicate matricei A. Fiecare dintre valorile obţinute se va afişa pe câte o linie din fişier, în ordinea stabilită în şirul de operaţii.

Restricţii

  • 2 ≤ n, m ≤ 800
  • 0 < q ≤ 2000
  • Elementele matricei A sunt numere naturale nenule, strict mai mici decât 100001
  • Indicii de linie şi coloană din matrice sunt notaţi începând cu 1
  • Operaţiile de tipul 1 şi 2 se aplică utilizând indicii liniilor şi coloanelor din matricea A iniţială
  • Se garantează că orice operaţie din fişierul de intrare poate fi efectuată

Exemplu

amedie.inamedie.out
4 4 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
L 2
Q
C 1
Q
10
11

Explicaţie

L 2
Prin aplicarea operaţiei de tip 3 obţinem valoarea 10.

C 1
Prin aplicarea operaţiei de tip 3 obţinem valoarea 11.

Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?