Cod sursa(job #5958)

Utilizator wickedmanCristian Strat wickedman Data 16 ianuarie 2007 14:23:58
Problema A+B Scor 0
Compilator fpc Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 4.08 kb
/**
 * Clasa Persoana descrie datele si comportamentul unei persoane
 */ 
public class Persoana {

 /* Atributele clasei */
  private String nume; // numele de familie
  private String prenume; // prenumele persoanei
  private int varsta; // varsta in ani impliniti
  private double inaltimea; // inaltimea persoanei in cm
  private char sex; // sexul persoanei. Valori posibile 'F' sau 'M'

 /* Metodele clasei */

  /** Constructor al clasei Persoana - cu toate datele
  * @param numePers numele persoanei
  * @param prenumePers prenumele persoanei 
  * @param varstaPers varsta persoanei 
  * @param inaltimaPers inaltimea persoanei 
  * @param sexPers sexul persoanei 
  */ 
  public Persoana( String numePers, String prenumePers,
                     int varstaPers, double inaltimeaPers, char sexPers) {
   nume = numePers;
   prenume = prenumePers;
   varsta = varstaPers;
   inaltimea = inaltimeaPers;
   sex = Character.toUpperCase(sexPers);
   if (sex!='F' && sex!='M')
      sex = 'F';
 }

  /** Constructor al clasei Persoana - doar numele
  * @param numePers numele persoanei
  * @param prenumePers prenumele persoanei 
  */ 
  public Persoana( String numePers, String prenumePers ) {
   nume = numePers;
   prenume = prenumePers;
   varsta = 0;
   inaltimea = 0;
   sex = 'F';
 }

  /** Metoda getNume - permite aflarea numelui 
  * @return numele si prenumele persoanei
  */ 
  public String getNume() {
   return nume+" "+prenume;
  }

  /** Metoda getVarsta - permite aflarea varstei
  * @return varsta persoanei in ani impliniti
  */ 
  public int getVarsta() {
   return varsta;
  }

  /** Metoda getInaltimea - permite aflarea inaltimii
  * @return inaltimea persoanei in cm
  */ 
  public double getInaltimea() {
   return inaltimea;
  }

  /** Metoda getSex - permite aflarea sexului
  * @return sexul persoanei sub forma de sir de caractere
  */ 
  public String getSex() {
   String s;
   switch (sex) {
     case 'F': s = "feminin"; break;
     case 'M': s = "masculin"; break; 
     default: s = "neprecizat";
          System.out.println("Atributul sex are o valoare eronata!"); break; 
   }
   return s;
  }

  /** Metoda setNume - permite schimbarea numelui dupa casatorie
  * se aplica doar pentru sex='F'
  * @param numeNou numele dupa schimbare
  */ 
  public void setNume(String numeNou) {
   if (sex=='F')
      nume = numeNou;
   else
      System.out.println("Nu se permite schimbarea numelui unei persoane de sex masculin!");
  }

  /** Metoda setVarsta - permite schimbarea varstei
  * @param varstaNoua varsta noua
  */ 
  public void setVarsta(int varstaNoua) {
   if (varstaNoua>=0 && varstaNoua<150)
      varsta = varstaNoua;
   else
      System.out.println("Varsta gresita!");
 }

  /** Metoda setInaltimea - permite schimbarea inaltimii persoanei 
  * @param inaltimeNoua inaltimea noua
  */ 
  public void setInaltimea(double inaltimeaNoua) {
   if (inaltimeaNoua>=10.0 && inaltimeaNoua<251.0)
      inaltimea = inaltimeaNoua;
   else
      System.out.println("Inaltimea gresita!");
  }
 
  /** Metoda afiseazaInformatii - afiseaza pe consola informatiile despre persoana
  */ 
  public void afiseazaInformatii(String p) {
   System.out.println("- Date despre persoana - "+p);
   System.out.println("Numele: " + getNume());
   System.out.println("Varsta: " + varsta);
   System.out.println("Inaltimea: " + inaltimea);
   System.out.println("Sexul: " + getSex()); 
  }
  /* Metoda main */ 
	public static void main(String args[]) {
	  Persoana p1, p2;
	
	  p1 = new Persoana( "Ionescu", "Mihai", 23, 1.74, 'M');
	  p1.afiseazaInformatii("p1");
	  p2 = p1;
	  p2.afiseazaInformatii("p2");
	  p1.setVarsta(p1.getVarsta()+1); // modific p1
	  p2.afiseazaInformatii("p2");
	  p2 = new Persoana( "Georgescu", "Mihaela");
	  p2.afiseazaInformatii("p2");
	} 


}