Cod sursa(job #50526)

Utilizator andrewgPestele cel Mare andrewg Data 7 aprilie 2007 20:40:55
Problema Drumuri minime Scor 5
Compilator fpc Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 2.35 kb
{$N+}

const maxn = 1501;
   inf = 2000000000;
   baza = 2;
   eps = 0.0000001;
   modul = 104659;

{type lista = ^list;
   list = record
    nod:longint;
    next:lista;
   end;}

var f:text;
  n,m,i,len:longint;
  j:extended;
  c:array[1..maxn,0..maxn]of longint;
  sol:array[1..maxn]of longint;
  st:array[1..3*maxn]of longint;
  d:array[1..maxn,1..maxn]of double;
  dist:array[1..maxn]of double;

{procedure add(x,y:longint);
var aux:lista;
begin
  new(aux);
  aux^:=c[y]^;
  if fol[y]=true then
  begin
   aux:=nil;
   fol[y]:=false;
  end;
  c[y]^.nod:=x;
  c[y]^.next:=aux;
end;            }

function log(x:double):double;
var y,p:double;
  v,t:double;
begin
  y:=baza;
  p:=baza;
  v:=1;
  t:=1;
  if x=y then
  begin
   log:=1;
   exit;
  end;
  while abs(y*p/x-1)>eps do
  begin
   while y*p-x<eps do
   begin
     v:=v+t;
     y:=y*p;
   end;
   if abs(y-x)<eps then
   begin
     break;
   end;
   p:=sqrt(p);
   t:=t/2;
  end;
  if y*baza=x then v:=v+1;
  log:=v;
end;

procedure add(x,y:longint);
begin
  inc(c[x,0]);
  c[x,c[x,0]]:=y;
  d[x,y]:=j;
end;

procedure readdata;
var x,y:longint;
begin
  assign(f,'dmin.in');
  reset(f);
  readln(f,n,m);
{  for i:=1 to n do
  begin
   new(c[i]);
   fol[i]:=true;
  end;     }
  for i:=1 to m do
  begin
   readln(f,x,y,j);
   j:=log(j);
   add(x,y);
   add(y,x);
  end;
  close(f);
end;

procedure relax(u,v:longint);
begin
  if dist[v]>dist[u]+d[u,v] then
  begin
   dist[v]:=dist[u]+d[u,v];
   inc(len);
   st[len]:=v;
   sol[v]:=0;
  end;
  if abs(dist[v]-(dist[u]+d[u,v]))<eps then
  begin
   sol[v]:=(sol[v]+sol[u]) mod modul;
  end;
end;

procedure solve;
var j:longint;
begin
  for i:=1 to n do dist[i]:=inf;
  len:=1;
  st[1]:=1;
  dist[st[1]]:=0;
  i:=1;
  sol[1]:=1;
  while i<=len do
  begin
   for j:=1 to c[st[i],0] do
   begin
     relax(st[i],c[st[i],j]);
   end;
   inc(i);
  end;
end;

procedure writedata;
begin
  assign(f,'dmin.out');
  rewrite(f);
  for i:=2 to n-1 do write(f,sol[i],' ');
  writeln(f,sol[n]);
  close(f);
end;

begin
  readdata;
  solve;
  writedata;
end.