Cod sursa(job #436738)

Utilizator cosminstefanxpStefan Dobrin Cosmin cosminstefanxp Data 8 aprilie 2010 21:24:48
Problema Gutui Scor 100
Compilator c Status done
Runda teme_upb Marime 10.96 kb
/* Stefan-Dobrin Cosmin
 * 321CA
 *
 * Proiectarea Algoritmilor - Tema 1
 *
 * Problema 2: Gutui
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>

#define FINNAME "gutui.in"
#define FOUTNAME "gutui.out"

typedef unsigned U32;

typedef struct{
  U32 g;
  U32 h;
} Gutuie;

typedef Gutuie TipData;

/******************************************************************************
 ***************************** Header HEAP ************************************
 ******************************************************************************/
struct heap{
	TipData *values;
	int cap;  //capacitate
	int dim;  //dimensiune
};

typedef struct heap *Heap;

/*Functie care compara doua elemente ale heap-ului*/
typedef int (*PFC)(TipData, TipData); //pointer la functie

/*Creeaza un heap de capacitate maxima 'cap'*/
Heap H_New(int cap);

/*Sterge un heap*/
void H_Delete(Heap h);

/*Coboara valoarea de pe pozitia 'poz' in heap.*/
void H_CobVal(Heap H, int poz,PFC H_Compare);

/*Urca valoarea de pe pozitia 'poz' in heap.*/
void H_UrcVal(Heap h,int poz,PFC H_Compare);

/*Obtine elementul minim din heap.*/
TipData H_Min(Heap h);

/*Extrage si elimina elementul minim din heap.*/
TipData H_GetMin(Heap h,PFC H_Compare);

/*Adauga un element intr-un heap*/
void H_Add(Heap h,TipData val,PFC H_Compare);

/*Inlocuim valoarea minima din heap*/
void H_ReplaceMin(Heap h, TipData val, PFC H_Compare);

/*Construieste un heap pornind de la un vector 'val' dat de marime 'size' .*/
void H_Construieste(Heap h, TipData *val,int size,PFC H_Compare);

/*Returneaza numarul de elemente al unui heap*/
int H_Size(Heap h);


/******************************************************************************
 ******************* Implementare HEAP ************************************
 *****************************************************************************/

/*Creeaza un heap de capacitate maxima 'cap'*/
Heap H_New(int cap)
{
	Heap h;
	h=(Heap)calloc(1,sizeof(struct heap));
	h->cap=cap;
	h->values=(TipData*)calloc(cap,sizeof(TipData));
	return h;
}

/*Sterge un heap*/
void H_Delete(Heap h)
{
	free(h->values);
	free(h);
}

/*Returneaza indicele parintelui lui 'poz' sau -1 in cazul in care nu exista*/
int H_P(Heap h, int poz){
	assert(poz < h->cap);
	if(poz==0)
		return -1;
	return (poz-1)/2;
}

/*Returneaza indicele descendentului stanga al lui 'poz', sau -1 in cazul in care nu exista*/
int H_DS(Heap h, int poz){
	assert(poz < h->cap);
	if(2*poz+1 >= h->dim) return -1;
	return 2*poz+1;
}
/*Returneaza indicele descendentului dreapta al lui 'poz', sau -1 in cazul in care nu exista*/
int H_DD(Heap h, int poz){
	assert(poz < h->cap);
	if(2*poz+2 >= h->dim) return -1;
	return 2*poz+2;
}

/*Coboara valoarea de pe pozitia 'poz' in heap.*/
void H_CobVal(Heap H, int poz,PFC H_Compare)
{
  TipData valmin;
  int pozDesc=0;
  for (;;) {
    // Se verifica daca ambii descendenti exista
    if(H_DD(H,poz)==-1 && H_DS(H,poz)==-1)
    	return ;
    valmin=H->values[poz];
    //Daca minimul e mai mare ca descendentul drept
    if(H_DD(H,poz)>=0 && H_Compare(H->values[H_DD(H,poz)],valmin)<0)
    	valmin=H->values[H_DD(H,poz)];

    //Daca minimul e mai mare ca descendentul stang
    if(H_DS(H,poz)>=0 && H_Compare(H->values[H_DS(H,poz)],valmin)<0)
    	valmin=H->values[H_DS(H,poz)];

    if (H_Compare(valmin,H->values[poz])==0)
    	return; // Nu e nimic de facut aici
    //Daca minimul e descendentul stang
    if (H_DS(H,poz)>=0 && H_Compare(valmin , H->values[H_DS(H,poz)])==0)
      pozDesc = H_DS(H,poz);
    //Daca minimul e descendentul drept
    if (H_DD(H,poz)>=0 && H_Compare(valmin , H->values[H_DD(H,poz)])==0)
      pozDesc = H_DD(H,poz);
    //Interschimbam
    TipData aux=H->values[poz];
    H->values[poz]=H->values[pozDesc];
    H->values[pozDesc]=aux;
    poz = pozDesc;
  }
}

/*Urca valoarea de pe pozitia 'poz' in heap.*/
void H_UrcVal(Heap h,int poz,PFC H_Compare)
{
  // Cat timp parintele exista si are o valoare mai mare decat nodul curent...
  while (poz > 0 && H_Compare(h->values[poz] , h->values[H_P(h,poz)])<0)
  {
     // ... interschimbam nodul curent cu parintele
    TipData aux=h->values[poz];
    h->values[poz]=h->values[H_P(h,poz)];
    h->values[H_P(h,poz)]=aux;
    // Urcam pozitia curenta mai sus cu un nivel si reluam
    poz = H_P(h,poz);
  }
}

/*Returneaza numarul de elemente al unui heap*/
int H_Size(Heap h)
{
  return h->dim;
}

/*Obtine elementul minim din heap.*/
inline TipData H_Min(Heap h)
{
	return h->values[0];
}

/*Extrage si elimina elementul minim din heap.*/
TipData H_GetMin(Heap h,PFC H_Compare)
{
	//Memoram minimul
	TipData min=H_Min(h);

	//Interschimbam cu ultimul element
	TipData aux=h->values[0];
	h->values[0]=h->values[h->dim-1];
	h->values[h->dim-1]=aux;
	//Scadem marimea;
	h->dim=h->dim-1;
	//Rearanjam heap-ul;
	H_CobVal(h,0,H_Compare);
	return min;
}

/*Adauga un element intr-un heap*/
void H_Add(Heap h,TipData val,PFC H_Compare)
{
	//Daca am depasit marimea, realocam
	if(h->dim==h->cap)
		{
			h->values=realloc(h->values,(1+2*(h->cap))*sizeof(TipData));
			h->cap=2*(h->cap)+1;
		}
	//Introducem noua valoare pe ultima pozitie in heap
	h->dim=h->dim+1;
	h->values[h->dim-1]=val;
	//Rearanjam heap-ul
	H_UrcVal(h,h->dim-1,H_Compare);
}

void H_ReplaceMin(Heap h, TipData val, PFC H_Compare)
{
  //Inlocuim valoarea minima
  h->values[0]=val;
  //Rearanjam heap-ul
  H_CobVal(h,0,H_Compare);
}/******************************************************************************
 ******************* END Implementare HEAP ************************************
 *****************************************************************************/


U32 H;
U32 U;
int n;
Gutuie *gut;

/*Functia de comparare a doua gutui, folosita pentru Heap;*/
int comparaH(TipData e1,TipData e2)
{
  return e1.g-e2.g;
}

int comparator(void* e1, void* e2)
{
  Gutuie* a=(Gutuie*)e1;
  Gutuie* b=(Gutuie*)e2;

  if( (H - a->h)/U < (H - b->h)/U)   //daca prima se afla intr-o zona mai ridicata
    return -1;
  else
    if((H - a->h)/U > (H - b->h)/U)  //daca prima se afla intr-o zona mai joasa
      return 1;
    else              //daca se afla in aceeasi zona
      return b->g - a->g;    //sortam invers dupa greutate
  
}


/* Functia realizeaza citirea datelor de intrare din fisierul FINNAME in vectoriul de gutui 'gut'
 * intoarce numarul de gutui;
 */
int readInput()
{
  FILE *fin=fopen(FINNAME,"r");
  int i;

  //Citim numarul de linii/coloanes
  fscanf(fin,"%d %u %u",&n,&H,&U);

  //Alocam spatiu
  gut=(Gutuie*)calloc(n,sizeof(Gutuie));
  

  //Citim greutatile si inaltimile pomilor
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    fscanf(fin,"%u %u",&gut[i].h,&gut[i].g);
    //Daca valoarea nu e valida din prima, o ignoram
    if(gut[i].h>H)
      i--,n--;
  }

  fclose(fin);

  return n;
}


/*Obtine pozitia gutuiei cu cea mai mica greutate dintre gutuile cu index-ul 0..n din vectorul 'vec'.*/
int getMinPoz(Gutuie *vec,int n)
{
  int i;
  //Intoarcem -1 daca vectorul e gol(
  if(n<0)
    return -1;

  int minpoz=0;
  Gutuie min=vec[0];

  //Obtinem pozitia minima
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(min.g > vec[i].g)
      min=vec[i], minpoz=i;

  return minpoz;
}

//Intoarce zona (intre 0 si zona maxima) in care se afla gutuia g
inline int getZona(Gutuie g)
{
  return (H-g.h)/U;
}

/* Primeste ca parametru vectorul in care e construita solutia si numarul de Pasi;*/
void getSolutie(Heap solutie,int nrPasi)
{
  /*Dupa k pasi, in solutie[i] se va afla a i-a gutuie ce este aleasa ca facand parte din solutie,
   *considerand ca avem doar gutuile din primele k zone;*/
  int i;
  int poz=0;

  //Gutuie fara greutate, folosita pentru marcarea unui spatiu gol
  Gutuie zero;
  zero.g=0;
  zero.h=0;

  for(i=0;i<nrPasi;i++)
  {
    //Alegem pe pozitia curenta cea mai mare gutuie (prima conform sortarii) din zona curenta, daca exista
    if(getZona(gut[poz])==i)
      H_Add(solutie,gut[poz++],&comparaH);
    else
      //Introducem o gutuie fara greutate, pentru a marca un spatiu gol
      H_Add(solutie,zero,&comparaH);
    
    //Cat timp gutuia curenta este in zona curenta si ea are o greutate mai mare decat minimul curent
    while(poz<n && getZona (gut[poz])==i && gut[poz].g > H_Min(solutie).g)
    {
      //inlocuim minimul in vectorul solutie
      H_ReplaceMin(solutie,gut[poz++],&comparaH);
    }
    //ignoram restul gutuilor din zona curenta
    while(poz<n && getZona (gut[poz])==i)
        poz++;
  }
}int main()
{
  int i;

  //Citim datele de intrare
  readInput();

  /* Sortam gutuile astfel incat zonele (de dimensiune U) sa se afle in ordine crescatoare
   * iar gutuile din aceeasi zona sa se afle in ordine descrescatoare in fct de greutate;*/
  qsort((void*)gut,n,sizeof(Gutuie),(__compar_fn_t)&comparator);

  //Numarul de gutui alese
  int nrZone=(H - gut[n-1].h)/U+1;   //Zona cea mai joasa

  //Afisare informatii
  printf("%d\n",nrZone);
  for(i=0;i<n;i++)
    printf("%u - %u\n",gut[i].h,gut[i].g);


  //Alocam spatiu pentru solutie
  Heap solutie=H_New(nrZone);

  //Obtinem vectorul solutie
  getSolutie(solutie,nrZone);

  //Calculam greutatea maxima
  int sum=0;
  printf("Solutie:\n");
  for(i=0;i<nrZone;i++)
  {
    printf("%u - %u\n",H_Min(solutie).h,H_Min(solutie).g);
    sum+=H_GetMin(solutie,&comparaH).g;
  }
  

  printf("Greutate maxima: %u\n",sum);

  //Eliberam memoria folosita de vectori
  free(gut);
  free(solutie);

  //Scriem solutia in fisierul de iesire
  FILE *fout=fopen(FOUTNAME,"w");
  fprintf(fout,"%u",sum);
  fclose(fout);

  return 0;
}


/*         ****************     *****      ***     *******
 *         ****************     ******      ***     *********
 *         ***            *** ***     ***     ***  ****
 *         ***            *** ***     ***     ***   ****
 *         ***            ***  ***    ***     ***    ****
 *         ***            ***  ***    ***     ***    ****
 *         ****************     ***   ***   ***     ***     ****
 *         ****************     ***   ***   ***     ***     ****
 *         ***            ***    ***  ***     ***     ****
 *         ***            ***    ***  ***     ***    ****
 *         ***            ***     *** ***     ***    ****
 *         ***            ***     *** ***     ***   ****
 *         ****************     ***      ******     **********
 *         ****************     ***      *****     ********
 */