Cod sursa(job #2671865)

Utilizator robertnanu_fmiNanu Robert-Ionut robertnanu_fmi Data 12 noiembrie 2020 19:21:06
Problema Rj Scor 100
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 2.74 kb
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream f("rj.in");
ofstream g("rj.out");

short v[101][101], m, n, i, j, xj[10009], yj[10009], xr[10009], yr[10009];
short dx[]= {-1,-1,-1,0,0,1,1,1}, dy[]= {-1,0,1,-1,1,-1,0,1}, p, u, k, small = 32000;

bool viz1[101][101], viz2[101][101];
char s[101];
short mim1[101][101], mim2[101][101], xs, ys;

bool inside(int x, int y)
{
  return x <= n && y <= m && x >= 1 && y >= 1; //daca e in matrice
}
void lee1()
{
  u = 1;
  p = 0;
  viz1[xr[1]][yr[1]] = 1; //exact ca un dfs
  while(p <= u)
  {
    ++p;
    for(k = 0; k < 8; ++k)
    {
      if(inside(xr[p] + dx[k], yr[p] + dy[k]))
      {
        if(!viz1[xr[p] + dx[k]][yr[p] + dy[k]])
        {
          if(!v[xr[p] + dx[k]][yr[p] + dy[k]])
          {
            ++u;
            xr[u] = xr[p] + dx[k]; //vecinul
            yr[u]=yr[p] + dy[k];
            viz1[xr[u]][yr[u]] = 1; //il vizitez si pe el
            mim1[xr[u]][yr[u]] = mim1[xr[p]][yr[p]] + 1; //calculez drumul
          }
        }
      }
    }
  }
}
void lee2()
{
  u = 1;
  p = 0;
  viz2[xj[1]][yj[1]] = 1;
  while(p<=u)
  {
    ++p;
    for(k = 0; k < 8; ++k)
    {
      if(inside(xj[p] + dx[k], yj[p] + dy[k]))
      {
        if(!viz2[xj[p] + dx[k]][yj[p] + dy[k]])
        {
          if(!v[xj[p] + dx[k]][yj[p] + dy[k]])
          {
            ++u;
            xj[u] = xj[p] + dx[k];
            yj[u] = yj[p] + dy[k];
            viz2[xj[u]][yj[u]] = 1;
            mim2[xj[u]][yj[u]] = mim2[xj[p]][yj[p]] + 1;
          }
        }
      }
    }
  }
}
int main()
{
  f >> n >> m;
  f.get();
  for(i = 1; i <= n; ++i)
  {
    f.getline(s + 1, 110);
    for(j = 1; j <= m; ++j)
    {
      if(s[j] == 'R')
      {
        xr[1] = i;
        yr[1] = j;
      }
      if(s[j] == 'J')
      {
        xj[1] = i;
        yj[1] = j;
      }
      if(s[j] == 'X')
        v[i][j] = 1;
    }
  }
  lee1();
  lee2();
  for(i = 1; i <= n; ++i)
  {
    for(j = 1; j <= m; ++j)
    {
      if(mim1[i][j] == mim2[i][j] && mim1[i][j] < small && mim1[i][j])
      {
        xs = i; //pozitia de intalnire
        ys = j;
        small = mim1[i][j]; //meet in the middle
      }
    }
  }
  g<<small+1<<' '<<xs<<' '<<ys;
  return 0;
}