Cod sursa(job #2445904)

Utilizator savulescustefanSavulescu Stefan savulescustefan Data 5 august 2019 22:25:34
Problema Algoritmul lui Gauss Scor 90
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva educationala Marime 2.03 kb
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define eps 1e-10
using namespace std;
int n,m,i,j,k,h;
double x,a[305][305],b[305];
bool ok;
int main()
{
  freopen ("gauss.in","r",stdin);
  freopen ("gauss.out","w",stdout);
  scanf ("%d %d", &n, &m);
  for (i=1;i<=n;i++)
    for (j=1;j<=(m+1);j++)
      scanf ("%lf", &a[i][j]);
  i=1;
  j=1;
  while ((i<=n) && (j<=m))
  {
    ok=false;
    for (k=i;k<=n;k++)
    {
      if ((a[k][j]<-eps) || (a[k][j]>eps))
      {
        ok=true;
        break;
      }
    }
    if (ok==true)
    {
      if (k!=i)
      {
        for (h=1;h<=(m+1);h++)
          swap (a[i][h],a[k][h]);
      }
      for (k=(j+1);k<=(m+1);k++)
        a[i][k]=(1.0)*a[i][k]/a[i][j];
      a[i][j]=1.0;
      for (k=(i+1);k<=n;k++)
      {
        x=(0.0)+a[k][j];
        if ((x<-eps) || (x>eps))
        {
          a[k][j]=0.0;
          for (h=(j+1);h<=(m+1);h++)
            a[k][h]=(0.0)+a[k][h]-(1.0)*a[i][h]*x;
        }
      }
      i++;
    }
    j++;
  }
  ok=true;
  if (j==(m+1))
  {
    for (k=i;k<=n;k++)
    {
      if ((a[k][m+1]<-eps) || (a[k][m+1]>eps))
      {
        ok=false;
        break;
      }
    }
  }
  if (ok==true)
  {
    for (k=j;k<=m;k++)
      b[k]=0.0;
    j--;
    for (i=n;i>=1;i--)
    {
      while ((a[i][j]>-eps) && (a[i][j]<eps))
      {
        b[j]=0.0;
        j--;
      }
      b[j]=(0.0)+a[i][m+1];
      for (k=(j+1);k<=m;k++)
        b[j]=(0.0)+b[j]-(1.0)*a[i][k]*b[k];
      j--;
    }
    for (i=1;i<=m;i++)
      printf ("%.10f ", b[i]);
    printf ("\n");
  }
  else
    printf ("Imposibil\n");
  return 0;
}