Cod sursa(job #1548006)

Utilizator lucaperjuLuca Perju Verzotti lucaperju Data 10 decembrie 2015 11:18:10
Problema Ciurul lui Eratosthenes Scor 100
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva educationala Marime 0.5 kb
#include <fstream>

using namespace std;
ifstream in("ciur.in");
ofstream out ("ciur.out");
bool v[10000000];
int main()
{

  int a,i,m=0,cnt=0;
  in>>a;
  v[0]=0;
  v[1]=0;
  for(i=2;i<=a;i++)
    v[i]=1;
  for(i=2;i<=a;i++)
  {
    if(v[i]==1)
    {
      for(m=i+i;m<=a;m=m+i)
      {
        v[m]=0;
      }
    }
  }
  for(i=2;i<=a;i++)
  {
    if(v[i]==1)
      cnt++;
  }
  out<<cnt;
  return 0;
}