Cod sursa(job #1528932)

Utilizator lucaperjuLuca Perju Verzotti lucaperju Data 20 noiembrie 2015 11:21:51
Problema Ciurul lui Eratosthenes Scor 20
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva educationala Marime 0.39 kb

#include <fstream>
#include<cmath>
using namespace std;
ifstream in ("ciur.in");
ofstream out ("ciur.out");
int main()
{
  bool a[1000001];
  int nr=0,n,j,i,cnt=0;
  in>>n;
  for(i=2;i<=n;i++)
  a[i]=1;
  for(i=2;i<=sqrt(n);i++)
  if(a[i]!=0)
  for(j=2;j<=n;j++)
  a[i*j]=0;
  for(i=2;i<=n;i++)
  if(a[i]==1)
  cnt++;
  out<<cnt;
  return 0;
}